www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Обучение по киберсигурност

От средата на 2019 година ТехноЛогика e официален партньор на най-широко признатата в областта на обученията за киберсигурност организация EC-Council и със съдействието на нашите партньори предлагаме широка гама от обучения и сертификационни изпити за киберсигурност по програмата iClass.

Програмата iClass дава възможност за качествено и гъвкаво, отговарящо на специфичните нужди на всеки клиент обучение, което се провежда онлайн и може да се използва в рамките на 12 месеца.

Всеки клиент, закупил пакет по програмата EC-Council iClass, получава индивидуален достъп до електронни учебници и ръководства за практически занимания, видео уроци, водени от експерти в предметната област, които ефективно предават необходимите знания, виртуална среда, в която всеки курсист да изпълни на практика необходимите действия и да експериментира наученото. В пакета е включен и ваучер за полагане на изпит по програмата със съответния изпит за получаване на световнопризнат сертификат.

Програмата EC-Council iClass е изключително подходяща и предлага най-гъвкавите решения за онлайн обучение за професионално развитие на специалистите по киберсигурност, разполагащи с лимитирано свободно време. Важно е, да отбележим, че предлаганите от нас обучения и сертификати са признати в цял свят и подпомагат кариерното развитие.


Предлаганите от ТехноЛогика iLearn пакети за киберсигурност са следните:

  EC Council iLearn пакети
Цена на пакет
 1.
Fundamentals - Обучение, което е насочено към придобиване на фундаментални знания и умения в специфична област на киберсигурността:
   - EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES)
388 $
 2.
Core - Обучения, които са насочени към изграждане на основни знания и умения, необходими на експерти по киберсигурност:
   - The Certified Network Defender (CND)
718 $
   - Certified Ethical Hacker v10 (CEH)
718 $
   - EC-Council Certified Security Analyst (ECSA)
718 $
 3. Advanced - Обучения, които са насочени към нуждите на експерти по киберсигурност, желаещи да повишат своята квалификация:
 
   - Advanced Penetration Testing (APT)
388 $
   - EC-Council Certified SOC Analyst (CSA)
388 $
   - Licensed Penetretion Tester Master (LPT)
999 $
 4. Management - Обучение, което е насочено към подготовката по киберсигурност на ръководители на екипи и компании:
 
   - Certified Chief Information Security Officer (CCISO v3)
829 $
 5.
Security Awareness - Обучение, което трябва да помогне на потребителите на информационни технологии да опазят своите системи и данни от неправомерен достъп и вмешателство:
 
   - Certified Secure Computer User (CSCU)
130 $
 6. Specialist - Обучения, които адресират нуждата от знания и умения на експерти по киберсигурност, специализиращи в определена област:
 
  - Certified Threat Intelligence Analyst Handler (C|TIA)
388 $
  - EC-Council's Certified Incident Handler (E|CIH)
388 $
  - EC-Council Disaster Recovery Professional v3 (EDRP)
718 $
  - Certified Application Security Engineer (CASE JAVA)
388 $
  - Certified Application Security Engineer (CASE .NET)
388 $
  - Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
718 $

*Горепосочените цени са в USD, без включен ДДС.Полезна информация


Контакти:

Райна Стамболова
Координатор
Учебен център

тел: +359 2 91 91 2/ вътр. 162
е-mail: rstambolova@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46Надежда Пенева

Ръководител
Учебен център

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 160
е-mail: npeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46