www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Система на ТехноЛогика сигнализира навреме за наводнението в Бургаско

31 окт 2017
„Информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас“ (ИСУВ) оповести навреме за предстоящата опасност от наводнения, сполетели града на 25 октомври. Измервателните уреди на място идентифицираха опасността от високи водни нива в районите на р. Малката река и р. Чакърлийска, с. Равнец и язовир Хур Дере в ранните часове на деня. Чрез системата бе извършено оповестяване на ангажираните с реакцията при кризи от такъв характер подразделения и личен състав.

Кметът на Бургас г-н Димитър Николов и г-жа Ивелина Василева, народен представител от Бургаски избирателен район от листата на ГЕРБ и бивш министър на околната среда, в свои изявления изрично подчертаха, че пилотната системата за ранно оповестяване в община Бургас е спомогнала за предприемане на бърза евакуация, а с това и за спасяването на човешки животи.

Всички територии в обсега на системата бяха своевременно сигнализирани за опасността, но проектът е пилотен и обхваща само малка част от територията на областта. Пълното разгръщане на „ИСУВ Община Бургас“ ще доведе до повишаване сигурността на живущите и до разрешаване на проблема с наблюдението на язовирите. Този процес би се извършвал автоматично за цялата област, каквато е практиката след реализирането на проекта за пилотните райони.

Системата осигурява ефективно управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас и подпомага процеса на вземане на решения, осигурявайки своевременна информираност на отговорните институции и населението. ИСУВ осъществява измерване на нивото на водните обекти и оповестяване в реално време, осигурява събиране, обработка и предоставяне на информация от 22 мониторингови точки. Актуални данни за водното ниво се изпращат на всеки 15 минути, а снимков материал – на всеки 30 минути.

В най-скоро време нова версия на системата ще осигури безплатно мобилно приложение, чрез коетo гражданите автоматично ще получават известия за потенциален риск или текуща опасност. Очаква се развитие на подсистеми за мониторинг и оповестяване за други бедствия и заплахи – пожари, обледеняване, замърсявания и др. В бъдеще се очаква да бъдат подобрени средствата за мобилно оповестяване на населението, както и да бъдат изградени специализирани функции за подобрена реакция и спасяване на хора в риск и с повишена уязвимост.

Системата е реализирана в изпълнение на проект “Управление на риска от наводнения в община Бургас“, ДБФП N: Д- 34- 16/ 08. 04. 2015 г. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009–2014, програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“.
Категории:
 • Продукти и услуги
 • Проекти
 • За нас
 • Новини

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46