www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

UiPath

UiPath e световен лидер в областта на автоматизацията със софтуерни роботи. С платформата UiPath се улеснява дигиталната трансформация на компаниите чрез бързо автоматизиране на процесите. UiPath Studio е среда с интуитивен интерфейс за визуално проектиране на процесите за автоматизация. 

Повече за UiPath Studio 

UiPath Orchestrator e уеб приложение, което дава възможност за планиране, наблюдение и управление на роботи и процеси. Това е централният компонент, с който се управлява и внедрява автоматизацията на няколко машини в облак или локално. Orchestrator управлява всички роботи като приоритизира тяхната дейност и същевременно документира всяка стъпка.

Повече за UiPath Оrchestrator 

UiPath Robot изпълнява процеса, създаден в Studio и получава команди от Orchestrator или директно от човек. Софтуерните роботи могат да бъдат: независими и зависими от човек, както и хибридни. Независими роботи– работят самостоятелно без човешки контрол (само при възникване на някакво изключение е необходима човешка намеса)
Роботи асистенти - човекът задейства процеса и е в непрекъсната интеракция със софтуерния робот.

Повече за UiPath Robot
 


UiPath AI Fabric
-дава възможност за управление на всички елементи на изкуствения интелект (AI): инсталация, управление и подобряване на моделите за машинно учене. Платформата е отворена и в нея могат да бъдат прилагани собствени модели за машинно учене (ML), както и да се използват предварително създадени 

Повече за UiPath AI Fabric

UiPath е технология, базирана на конкретни резултати

 • Елиминиране на грешките
 • Кратко време за разработка и имплементиране
 • Висока ефективност и скалируемост
 • Вградени инструменти за анализ и отчет
 • Интеграция с различни вендори
 • Достъп до предварително разработени RPA и AI модели
https://www.uipath.com/developers/video-tutorials/introduction-to-uipath

Полезна информация


Контакти:

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер и услуги"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: bborchev@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3Материали за изтегляне